Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-05-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33605-B-2".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Documenttitel Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Gemeentefonds 2012
Dossiernummer 33605-B
Dossiertitel Jaarverslag en slotwet van het Gemeentefonds 2012
Identifier kst-33605-B-2
Indiener S.J. Stuiveling
Ondernummer 2
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-05-15
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Overig
Taal nl
Titel Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2012; Rapport Algemene Rekenkamer; Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Gemeentefonds 2012
Uitgiftedatum 2013-05-15
Vergaderjaar 2012-2013