Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-11-2021 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33576-X".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-1007190
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Brief van de minister van LNV ter aanbieding zevende Voortgangsrapportage Natuur
Dossiernummer 33576
Dossiertitel Natuurbeleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-33576-X
Ondernummer X
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-11-30
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Natuurbeleid; Brief van de minister van LNV ter aanbieding zevende Voortgangsrapportage Natuur
Uitgiftedatum 2021-11-26
Vergaderjaar 2021-2022