Kamerstukken in dossier 33576

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (12 kB)

  Natuurbeleid; Brief regering; Reactie op voorstel SGP-fractie inzake natuurcompensatie en toezegging inzake mestregelgeving en weidevogelnesten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 33576, nr. 161 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Natuurbeleid; Brief regering; Reactie op de toezegging uit het VAO Natuur van 7 maart 2019 om informatie te geven over de financiële afspraken van het Natuurpact

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 33576, nr. 160 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (57 kB)

  Natuurbeleid; Verslag van een mondeling overleg met de minister van LNV over evaluatie Natuurpact en Voortgangsrapportage Natuur

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 33576, nr. N Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Natuurbeleid; Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van de leden Ouwehand en Wassenberg over het verbieden van het gebruik van vangkooien voor de jacht (t.v.v. 33576-149)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 33576, nr. 159 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Natuurbeleid; Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van het lid De Groot over beter beschermen van landschapselementen (t.v.v. 33576-148)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 33576, nr. 158 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Natuurbeleid; Motie; Motie van de leden Futselaar en De Groot over een actieplan om de opgave voor het Natuurnetwerk Nederland te halen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 33576, nr. 145 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Natuurbeleid; Motie; Motie van de leden Futselaar en Bromet over de beschermde status van de wolf

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 33576, nr. 146 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Natuurbeleid; Motie; Motie van het lid De Groot over landschapselementen in 2021 onder de directe inkomenssteun laten vallen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 33576, nr. 148 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (0 kB)

  Natuurbeleid; Motie; Motie van de leden Ouwehand en Wassenberg over het verbieden van het gebruik van vangkooien

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 33576, nr. 149 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Natuurbeleid; Motie; Motie van de leden Ouwehand en Wassenberg over een leefbare planeet voor toekomstige generaties centraal stellen in het biodiversiteitsbeleid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 33576, nr. 151 Tweede Kamer der Staten-Generaal