Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-10-2019 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33576-O".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-901980
Bijlage blg-901981
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Brief van minister van LNV inzake Voortgangsrapportage Natuur 2018 en Nederland NatuurPositief
Dossiernummer 33576
Dossiertitel Natuurbeleid
Identifier kst-33576-O
Ondernummer O
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-10-04
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Natuurbeleid; Brief van minister van LNV inzake Voortgangsrapportage Natuur 2018 en Nederland NatuurPositief
Uitgiftedatum 2019-10-03
Vergaderjaar 2019-2020