Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-06-2022 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33576-283".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2022-06-23
Documenttitel Motie van de leden Van Haga en Smolders over boeren niet uitkopen maar met rust laten
Dossiernummer 33576
Dossiertitel Natuurbeleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-33576-283
Indiener W.R. van Haga
Indiener H.A.J. Smolders
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 283
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2022-06-24
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Natuurbeleid; Motie; Motie van de leden Van Haga en Smolders over boeren niet uitkopen maar met rust laten
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2021-2022