Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-04-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33576-226".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-976313
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2021-03-31
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Tussenevaluatie van de stelselvernieuwing Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer
Dossiernummer 33576
Dossiertitel Natuurbeleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-33576-226
Indiener C.J. Schouten
Ondernummer 226
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-04-07
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Natuurbeleid; Brief regering; Tussenevaluatie van de stelselvernieuwing Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2020-2021