Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433566 nr. 68

33 566 Financieel en sociaal-economisch beleid

Nr. 68 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 mei 2014

Op 16 april 2013 heeft uw Kamer met sociale partners gesproken over het Sociaal Akkoord. In dat overleg heeft de Stichting van de Arbeid toegezegd u regelmatig te informeren over de uitvoering van het akkoord.

Bijgaand treft u de derde voortgangsrapportage van de Stichting van de arbeid aan1; de voorgaande rapportages heb ik u op 8 juli 2013 (Kamerstuk 33 566, nr. 57) respectievelijk 10 december 2013 (Kamerstuk 33 566, nr. 66) toegestuurd.

De rapportage geeft een indruk van de activiteiten van de Stichting van de Arbeid op tal van onderdelen van het Sociaal Akkoord. Tegelijkertijd is het ook een inkleuring van mijn brief «Sociaal Akkoord na 1 jaar» (Kamerstuk 33 566, nr. 67) die ik u op 14 april jl. heb toegezonden.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer