Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-10-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33529-1181".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Energie
Beleidsonderwerp Economie | Overige economische sectoren
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-10-16
Documenttitel Motie van de leden Beckerman en Nijboer over komen tot een gelijkwaardige uitkomst via een deur-tot-deuraanpak waarbij woningen heel, veilig en duurzaam worden
Dossiernummer 33529
Dossiertitel Gaswinning
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-33529-1181
Indiener S.M. Beckerman
Indiener H. Nijboer
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 1181
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-10-17
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Gaswinning; Motie; Motie van de leden Beckerman en Nijboer over komen tot een gelijkwaardige uitkomst via een deur-tot-deuraanpak waarbij woningen heel, veilig en duurzaam worden
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2023-2024