Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-11-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33402-38".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2012-11-15
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie Van Vliet en Bashir over reparatie van het Bosalgat
Dossiernummer 33402
Dossiertitel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013)
Identifier kst-33402-38
Indiener R.A. van Vliet
Indiener F. Bashir
Ondernummer 38
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-11-16
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013); Motie; Motie Van Vliet en Bashir over reparatie van het Bosalgat
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2012-2013