Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-06-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33240-XIII-8".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Koopmans over openbaar maken van beheerplannen en voorstellen
Dossiernummer 33240-XIII
Dossiertitel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011
Identifier kst-33240-XIII-8
Indiener G.P.J. Koopmans
Ondernummer 8
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-06-22
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011; Motie; Motie van het lid Koopmans over openbaar maken van beheerplannen en voorstellen
Uitgiftedatum 2012-06-07
Vergaderjaar 2011-2012