Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-05-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33145-32".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Vierde nota van wijziging
Dossiernummer 33145
Dossiertitel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het sociaal leenstelsel en het aanbrengen van enkele vereenvoudigingen in het studiefinancieringsstelsel
Identifier kst-33145-32
Indiener H. Zijlstra
Indiener F.H.H. Weekers
Ondernummer 32
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Hoger onderwijs
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-05-29
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Nota van wijziging
Taal nl
Titel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het sociaal leenstelsel en het aanbrengen van enkele vereenvoudigingen in het studiefinancieringsstelsel; Nota van wijziging; Vierde nota van wijziging
Uitgiftedatum 2012-05-25
Vergaderjaar 2011-2012