Kamerstukken in dossier 33145

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het sociaal leenstelsel en het aanbrengen van enkele vereenvoudigingen in het studiefinancieringsstelsel; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-01-2012 2011-2012 Kamerstuk 33145, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het sociaal leenstelsel en het aanbrengen van enkele vereenvoudigingen in het studiefinancieringsstelsel; Amendement; Amendement van het lid Van der Ham, over het uitbreiden van het overgangsrecht naar alle studenten die een meerjarige master volgen.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-03-2012 2011-2012 Kamerstuk 33145, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het sociaal leenstelsel en het aanbrengen van enkele vereenvoudigingen in het studiefinancieringsstelsel; Verslag (nader, tweede nader etc.); Nader verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-04-2012 2011-2012 Kamerstuk 33145, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het sociaal leenstelsel en het aanbrengen van enkele vereenvoudigingen in het studiefinancieringsstelsel; Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het nader verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-04-2012 2011-2012 Kamerstuk 33145, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Nota van wijziging Download icon Open als PDF

  Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het sociaal leenstelsel en het aanbrengen van enkele vereenvoudigingen in het studiefinancieringsstelsel; Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-04-2012 2011-2012 Kamerstuk 33145, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het sociaal leenstelsel en het aanbrengen van enkele vereenvoudigingen in het studiefinancieringsstelsel; Amendement; Amendement van het lid Klaver over het behouden van de relatie ouder-studerende voor het toekennen van een aanvullende beurs.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-04-2012 2011-2012 Kamerstuk 33145, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het sociaal leenstelsel en het aanbrengen van enkele vereenvoudigingen in het studiefinancieringsstelsel; Amendement; Amendement van het lid Schouten over het geven van één jaar extra studiefinanciering aan studenten die een meerjarige master volgen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-04-2012 2011-2012 Kamerstuk 33145, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het sociaal leenstelsel en het aanbrengen van enkele vereenvoudigingen in het studiefinancieringsstelsel; Amendement; Amendement van het lid Van der Ham over het schrappen van de uitzondering op de hardheidsclausule

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-04-2012 2011-2012 Kamerstuk 33145, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het sociaal leenstelsel en het aanbrengen van enkele vereenvoudigingen in het studiefinancieringsstelsel; Amendement; Amendement van de leden Van der Ham en Jadnanansing over het verlengen van de basisbeurs en aanvullende beurs voor beta-studenten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-04-2012 2011-2012 Kamerstuk 33145, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het sociaal leenstelsel en het aanbrengen van enkele vereenvoudigingen in het studiefinancieringsstelsel; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Van der Ham c.s. ter vervanging van nr. 5, over het schrappen van de bijverdiengrens voor masterstudenten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-04-2012 2011-2012 Kamerstuk 33145, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal