Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-10-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33131-12".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Gewijzigde motie van de leden Segers en Hachchi (t.v.v. 33131, nr. 10) over het kiesrecht voor niet-Nederlanders
Dossiernummer 33131
Dossiertitel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer
Identifier kst-33131-12
Indiener G.M. Segers
Indiener W. Hachchi
Ondernummer 12
Onderwerp Bestuur | De Nederlandse Antillen en Aruba
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-10-26
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van de leden Segers en Hachchi (t.v.v. 33131, nr. 10) over het kiesrecht voor niet-Nederlanders
Uitgiftedatum 2012-10-15
Vergaderjaar 2012-2013