Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-12-2012 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33025-L".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Brief inzake Wet op het accountantsberoep en invoeringstermijn verplichte kantoorruimte
Dossiernummer 33025
Dossiertitel Bepalingen over het accountantsberoep, de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants en de Commissie eindtermen accountantsopleiding (Wet op het accountantsberoep)
Identifier kst-33025-L
Ondernummer L
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-12-10
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Bepalingen over het accountantsberoep, de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants en de Commissie eindtermen accountantsopleiding (Wet op het accountantsberoep); Brief inzake Wet op het accountantsberoep en invoeringstermijn verplichte kantoorruimte
Uitgiftedatum 2012-12-07
Vergaderjaar 2012-2013