Kamerstukken in dossier 33025

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wet houdende bepalingen over het accountantsberoep, de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants en de Commissie eindtermen accountantsopleidingen (Wet op het accountantsberoep); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-10-2011 2011-2012 Kamerstuk 33025, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Nota van wijziging Download icon Open als PDF

  Wet houdende bepalingen over het accountantsberoep, de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants en de Commissie eindtermen accountantsopleidingen (Wet op het accountantsberoep); Nota van wijziging; Nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-02-2012 2011-2012 Kamerstuk 33025, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wet houdende bepalingen over het accountantsberoep, de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants en de Commissie eindtermen accountantsopleidingen (Wet op het accountantsberoep); Amendement; Amendement van de leden Braakhuisen Irrgang over het verplicht worden van opdrachtgevers om de AFM te informeren over de accountantskeuze

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-02-2012 2011-2012 Kamerstuk 33025, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wet houdende bepalingen over het accountantsberoep, de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants en de Commissie eindtermen accountantsopleidingen (Wet op het accountantsberoep); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Braakhuis en Irrgang ter vervanging van nr. 11 over het verplicht worden van opdrachtgevers om de AFM te informeren over de accountantskeuze

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-02-2012 2011-2012 Kamerstuk 33025, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wet houdende bepalingen over het accountantsberoep, de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants en de Commissie eindtermen accountantsopleidingen (Wet op het accountantsberoep); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Van Vliet ter vervangign van nr. 7 over het verplicht rouleren van accountants voor OOB's

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-02-2012 2011-2012 Kamerstuk 33025, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wet houdende bepalingen over het accountantsberoep, de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants en de Commissie eindtermen accountantsopleidingen (Wet op het accountantsberoep); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Plasterk c.s. ter vervanging van nr. 9 over een scheiding tussen audit en non-audit bij OOB's.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-02-2012 2011-2012 Kamerstuk 33025, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wet houdende bepalingen over het accountantsberoep, de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants en de Commissie eindtermen accountantsopleidingen (Wet op het accountantsberoep); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Van vliet c.s. ter vervangign van nr. 8 over het opheffen van de chinese walls bij de AFM en het uitbreiden van bevoegdheden van de AFM in de onderzoeksfase

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-02-2012 2011-2012 Kamerstuk 33025, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wet houdende bepalingen over het accountantsberoep, de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants en de Commissie eindtermen accountantsopleidingen (Wet op het accountantsberoep); Amendement; Amendement van het lid Blanksma-van den Heuvel waarin een opening in de "Chinese walls" wordt voorgesteld m.b.t. informatie die wordt verkregen op grond van de Wet toezicht financiële verslaggeving, de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht accountantsorganisaties

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-02-2012 2011-2012 Kamerstuk 33025, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wet houdende bepalingen over het accountantsberoep, de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants en de Commissie eindtermen accountantsopleidingen (Wet op het accountantsberoep); Motie; Motie Braakhuis over openbaarmaking van kantoorspecifieke rapportages

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-02-2012 2011-2012 Kamerstuk 33025, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wet houdende bepalingen over het accountantsberoep, de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants en de Commissie eindtermen accountantsopleidingen (Wet op het accountantsberoep); Amendement; Nader gewijzigd amendement van het lid Plasterk c.s. ter vervanging van nr. 14 over een scheiding tussen audit en non-audit bij OOB's

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-02-2012 2011-2012 Kamerstuk 33025, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal