Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-04-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32847-55".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Fritsma over het van tafel vegen van het woonakkoord
Dossiernummer 32847
Dossiertitel Integrale visie op de woningmarkt
Identifier kst-32847-55
Indiener S.R. Fritsma
Ondernummer 55
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-04-12
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Integrale visie op de woningmarkt; Motie; Motie van het lid Fritsma over het van tafel vegen van het woonakkoord
Uitgiftedatum 2013-04-11
Vergaderjaar 2012-2013