Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-10-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32813-865".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2021-09-15
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Antwoorden op vragen commissie, gesteld tijdens het commissiedebat van 9 september 2021, over de toekomst van Tata Steel Nederland (TSN)
Dossiernummer 32813;33009
Dossiertitel Kabinetsaanpak Klimaatbeleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-32813-865
Indiener S.A. Blok
Ondernummer 865
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-10-18
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Kabinetsaanpak Klimaatbeleid; Brief regering; Antwoorden op vragen commissie, gesteld tijdens het commissiedebat van 9 september 2021, over de toekomst van Tata Steel Nederland (TSN)
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2020-2021