Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-04-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32813-682".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2021-04-22
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag van een schriftelijk overleg over klimaat en energie (o.a. Kamerstuk 32813-624)
Dossiernummer 32813
Dossiertitel Kabinetsaanpak Klimaatbeleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-32813-682
Indiener F. Azarkan
Indiener S. Yaqut
Ondernummer 682
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-04-23
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Kabinetsaanpak Klimaatbeleid; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over klimaat en energie (o.a. Kamerstuk 32813-624)
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2020-2021