Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-10-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32813-65".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Dik-Faber over het rapporteren over bio-energie die energiebedrijven op de markt brengen
Dossiernummer 32813
Dossiertitel Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020
Identifier kst-32813-65
Indiener R.K. Dik-Faber
Ondernummer 65
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-10-07
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020; Motie; Motie van het lid Dik-Faber over het rapporteren over bio-energie die energiebedrijven op de markt brengen
Uitgiftedatum 2013-10-03
Vergaderjaar 2013-2014