32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020

Nr. 65 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 3 oktober 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat jaarlijks op bedrijfsniveau publiek gerapporteerd wordt over de aard, herkomst en duurzaamheid van biobrandstoffen die oliemaatschappijen op de markt brengen;

constaterende dat deze transparantie eraan bijdraagt dat er in Nederland minder onduurzame biobrandstoffen worden bijgemengd dan in omringende landen;

constaterende dat er nog niet op bedrijfsniveau gerapporteerd wordt over de aard, herkomst en duurzaamheid van bioenergie die energiebedrijven op de markt brengen;

constaterende dat energiebedrijven steeds meer vers hout uit bossen opstoken terwijl het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert dat de duurzaamheid daarvan twijfelachtig is;

overwegende dat consumenten die groene stroom afnemen het recht zouden moeten hebben om te weten waar dit van gemaakt is;

verzoekt de regering om, met ingang van 2.014 jaarlijks op bedrijfsniveau te rapporteren over de aard, herkomst en duurzaamheid van de bioenergie die energiebedrijven op de markt brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Naar boven