Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-07-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32813-547".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2020-07-02
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Sienot en Agnes Mulder over de ontwikkeling van Wind op Zee versnellen
Dossiernummer 32813
Dossiertitel Kabinetsaanpak Klimaatbeleid
Identifier kst-32813-547
Indiener M.F. Sienot
Indiener A.H. (Agnes) Mulder
Ondernummer 547
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-07-03
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Kabinetsaanpak Klimaatbeleid; Motie; Motie van de leden Sienot en Agnes Mulder over de ontwikkeling van Wind op Zee versnellen
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2019-2020