Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-01-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32813-269".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2019-01-30
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 29 januari 2019, over de gesprekken die in de zomer zijn gevoerd tussen het ministerie en Engie inzake het vervroegd sluiten van de kolencentrale van Engie
Dossiernummer 32813
Dossiertitel Kabinetsaanpak Klimaatbeleid
Identifier kst-32813-269
Indiener E.D. Wiebes
Ondernummer 269
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-01-31
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Kabinetsaanpak Klimaatbeleid; Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 29 januari 2019, over de gesprekken die in de zomer zijn gevoerd tussen het ministerie en Engie inzake het vervroegd sluiten van de kolencentrale van Engie
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2018-2019