32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020

Nr. 14 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 januari 2012

Tijdens de stemmingen op 6 december 2011 heeft Kamerlid Mevrouw Van der Werf mij verzocht om uw Kamer te informeren over de uitvoering van de aangenomen motie Van der Werf c.s. (Kamerstuk 32 813, nr. 10) inzake de ondersteuning van pilotprojecten biobrandstoffen in derde landen gericht op een efficiëntere benutting van landbouwgrond.

Deze informatie doe ik u samen met uitwerking van de motie Leegte c.s. (Kamerstuk 32 813, nr. 4) toekomen en kunt u op korte termijn tegemoet zien.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J. J. Atsma

Naar boven