32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020

Nr. 10 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER WERF EN VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 1 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat biobrandstof bijdraagt aan een schonere energievoorziening en het behalen van de Nederlandse klimaatdoelstellingen;

voorts constaterende, dat bestaande landbouwgronden – waarop grondstoffen voor biobrandstoffen worden verbouwd – efficiënter kunnen worden gebruikt;

verzoekt de regering in diplomatieke zin pilotprojecten te ondersteunen in landen waar door Nederlandse bedrijven en ngo's, betrokken bij de winning van biobrandstoffen, projecten worden geïnitieerd en uitgevoerd die gericht zijn op efficiëntere benutting van landbouwgrond, zowel met betrekking tot de opbrengst per hectare als de totale opbrengst,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Werf

Van Veldhoven

Naar boven