Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-04-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32813-1203".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-04-11
Documenttitel Motie van de leden Peter de Groot en Beckerman over het inzetten van nieuwe technologie voor een accuraat inzicht in de energieprestatie van woningen
Dossiernummer 32813
Dossiertitel Kabinetsaanpak Klimaatbeleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-32813-1203
Indiener P.C. (Peter) de Groot
Indiener S.M. Beckerman
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 1203
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-04-12
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Kabinetsaanpak Klimaatbeleid; Motie; Motie van de leden Peter de Groot en Beckerman over het inzetten van nieuwe technologie voor een accuraat inzicht in de energieprestatie van woningen
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2022-2023