Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-06-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32780-VIII-5".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van het lid Koolmees c.s. over het niet inzetten van een deel van de prijsbijstelling voor de dekking van het passend onderwijs en de langstudeerdersmaatregel
Dossiernummer 32780-VIII
Dossiertitel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Identifier kst-32780-VIII-5
Indiener W. Koolmees
Indiener B.A.M. Braakhuis
Indiener R.H.A. Plasterk
Ondernummer 5
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-06-30
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Amendement
Taal nl
Titel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Amendement; Amendement van het lid Koolmees c.s. over het niet inzetten van een deel van de prijsbijstelling voor de dekking van het passend onderwijs en de langstudeerdersmaatregel
Uitgiftedatum 2011-06-28
Vergaderjaar 2010-2011