Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132780-VIII nr. 5

32 780 VIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 5 AMENDEMENT VAN HET LID KOOLMEES C.S.

Ontvangen 28 juni 2011

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat, kolom 3, wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 17 Nominaal en onvoorzien worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 100 000 (x € 1000).

Toelichting

In de voorjaarsnota wordt bij onderwijs € 120 miljoen van de prijsbijstelling ingezet ter dekking van het passend onderijs en de langstudeerdersmaatregel. Met dit amendement willen de indieners daarvan € 100 miljoen terug draaien. De indieners vinden het niet correct dat scholen en leerkrachten de dupe worden van de vertraging van de doorvoering van de kabinetsmaatregelen

Dekking wordt gevonden op de aanvullende post. Bij de startnota is € 500 miljoen ruimte gecreëerd in de «reserve voorjaar». Bij de voorjaarsnota wordt hiervan € 400 miljoen ingezet. De indieners willen met de resterende € 100 miljoen de begroting van OCW gedeeltelijk compenseren voor het niet volledig uitkeren van de tranche prijsbijstelling van 2011.

Koolmees

Plasterk

Braakhuis