Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-05-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32761-61".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-05-16
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 maart 2014, over SUWI-onderwerpen
Dossiernummer 32761
Dossiertitel Verwerking en bescherming persoonsgegevens
Identifier kst-32761-61
Indiener J. Klijnsma
Ondernummer 61
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-05-19
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Verwerking en bescherming persoonsgegevens; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 maart 2014, over SUWI-onderwerpen
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2013-2014