Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2011-2012
Kamerstuk 32761 nr. 38

Gepubliceerd op 23 juli 2012

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier32 761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens

Nr. 38 MOTIE VAN HET LID ELISSEN C.S.

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de verordening die betrekking heeft op de bescherming van persoonsgegevens en waarover in Europa wordt onderhandeld, gevolgen zal hebben voor de privacy van alle Nederlandse burgers;

constaterende dat deze verordening in artikel 6 het principe van doelbinding, een van de fundamenten van het gegevensbeschermingsrecht, wijzigt en daarmee meer ruimte biedt voor verwerkingen van persoonsgegevens van burgers voor andere doelen dan waarvoor de gegevens verzameld zijn, ongeacht de vraag of die doelen verenigbaar zijn met het oorspronkelijke doel;

constaterende dat het deels loslaten van het beginsel van doelbinding een verzwakking van het privacybeschermingsniveau oplevert;

overwegende dat de Tweede Kamer op 15 maart 2012 middels de unaniem aangenomen motie-Elissen, 32 761, nr. 19, de regering verzocht om het huidige privacybeschermingsniveau in ieder geval als ondergrens te handhaven en als leidend aan te merken;

verzoekt de regering, om er zorg voor te dragen dat de verordening zal voorzien in een bepaling die verwerking van persoonsgegevens voor andere doelen dan het doel waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld, uitsluitend mogelijk is in geval van verenigbaarheid en op basis van een wettelijke grondslag,

en gaat over tot de orde van de dag.

Elissen

Van Toorenburg

Recourt

Berndsen


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl