Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-07-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32761-38".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2012-07-05
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie Elissen c.s. over de verordening bescherming persoonsgegevens
Dossiernummer 32761
Dossiertitel Verwerking en bescherming persoonsgegevens
Identifier kst-32761-38
Indiener A. Elissen
Indiener M.A. Berndsen
Indiener J. Recourt
Indiener M.M. van Toorenburg
Ondernummer 38
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-07-23
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Verwerking en bescherming persoonsgegevens; Motie; Motie Elissen c.s. over de verordening bescherming persoonsgegevens
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2011-2012