Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-05-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32761-274".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Recht | Staatsrecht
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-05-17
Documenttitel Motie van het lid Van Baarle over het standpunt innemen dat realtimebidding op geconstrueerde profielen verboden moet worden
Dossiernummer 32761
Dossiertitel Verwerking en bescherming persoonsgegevens
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-32761-274
Indiener S.R.T. van Baarle
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 274
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-05-22
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Verwerking en bescherming persoonsgegevens; Motie; Motie van het lid Van Baarle over het standpunt innemen dat realtimebidding op geconstrueerde profielen verboden moet worden
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2022-2023