Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-03-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32761-19".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2012-03-15
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie Elissen over huidige wetgeving als ondergrens privacybescherming
Dossiernummer 32761
Dossiertitel Verwerking en bescherming persoonsgegevens
Identifier kst-32761-19
Indiener A. Elissen
Ondernummer 19
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-03-22
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Verwerking en bescherming persoonsgegevens; Motie; Motie Elissen over huidige wetgeving als ondergrens privacybescherming
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2011-2012