Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-03-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32752-29".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2012-03-14
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie-Heijnen over bijhouden van giften uit het buitenland aan politieke partijen
Dossiernummer 32752;31906
Dossiertitel Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)
Identifier kst-32752-29
Indiener P.M.M. Heijnen
Ondernummer 29
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-03-16
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen); Motie; Motie-Heijnen over bijhouden van giften uit het buitenland aan politieke partijen
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2011-2012