Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-09-2019 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32670-C".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-901151
Bijlage blg-901150
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2019-09-25
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Brief van de minister van LNV inzake aanbieding van het eerste advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek
Dossiernummer 32670
Dossiertitel Voortgang Natura 2000
Identifier kst-32670-C
Ondernummer C
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-09-27
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Voortgang Natura 2000; Brief van de minister van LNV inzake aanbieding van het eerste advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2019-2020