Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32645-80".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Dik-Faber over stopzetten van de voorbereidingen voor de reactor Pallas
Dossiernummer 32645
Dossiertitel Kernenergie
Identifier kst-32645-80
Indiener R.K. Dik-Faber
Ondernummer 80
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-06-01
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Kernenergie; Motie; Motie van het lid Dik-Faber over stopzetten van de voorbereidingen voor de reactor Pallas
Uitgiftedatum 2016-05-31
Vergaderjaar 2015-2016