32 645 Kernenergie

Nr. 80 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 31 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat uit jaarverslagen van NRG blijkt dat er al twintig jaar lang geen wetenschappelijk onderzoek wordt verricht, terwijl dit de pijler is onder de nieuwe reactor Pallas;

overwegende dat medische isotopen worden geproduceerd in cyclotrons, in onder andere Alkmaar en universitaire medische centra;

verzoekt de regering, de voorbereidingen voor Pallas te stoppen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Naar boven