Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-02-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32637-229".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2016-02-18
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Van Gerven over het wettelijk vastleggen van de toevoeging van een lobbyparagraaf aan wetsvoorstellen
Dossiernummer 32637
Dossiertitel Bedrijfslevenbeleid
Identifier kst-32637-229
Indiener H.P.J. van Gerven
Ondernummer 229
Onderwerp Economie | Ondernemen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-02-19
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Bedrijfslevenbeleid; Motie; Motie van het lid Van Gerven over het wettelijk vastleggen van de toevoeging van een lobbyparagraaf aan wetsvoorstellen
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2015-2016