Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-01-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32637-111".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-01-23
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Schouten over ontwikkelen van een visie voor Noord-Nederland om werkgelegenheid te behouden
Dossiernummer 32637
Dossiertitel Bedrijfslevenbeleid
Identifier kst-32637-111
Indiener C.J. Schouten
Ondernummer 111
Onderwerp Economie | Ondernemen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-01-24
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Bedrijfslevenbeleid; Motie; Motie van het lid Schouten over ontwikkelen van een visie voor Noord-Nederland om werkgelegenheid te behouden
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2013-2014