32 637 Bedrijfslevenbeleid

Nr. 111 MOTIE VAN HET LID SCHOUTEN

Voorgesteld 23 januari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de werkloosheid onder meer in de noordelijke provincies fors is gestegen in 2013;

overwegende dat de industrie in de regio Eemsdelta onder zware druk staat en dat dit grote gevolgen heeft voor de werkgelegenheid in Noord-Nederland;

overwegende dat het Rijk regiospecifiek beleid hanteert om werkgelegenheid te creëren in verschillende regio's in Nederland;

verzoekt de regering, een visie te ontwikkelen voor Noord-Nederland om werkgelegenheid te behouden en de economie te versterken, met bijzondere aandacht voor de industriesector,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouten

Naar boven