Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-11-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32500-XIII-115".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2010-11-24
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie-De Mos/Koopmans over naast zich neerleggen van de wens van de EU-landbouwcommissaris inzake natuurbeleid
Dossiernummer 32500-XIII
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011
Identifier kst-32500-XIII-115
Indiener R. de Mos
Indiener G.P.J. Koopmans
Ondernummer 115
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2010-11-26
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011; Motie; Motie-De Mos/Koopmans over naast zich neerleggen van de wens van de EU-landbouwcommissaris inzake natuurbeleid
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2010-2011