32 500 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011

Nr. 115 MOTIE VAN DE LEDEN DE MOS EN KOOPMANS

Voorgesteld 24 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat EU-landbouwcommissaris Dacian Ciolos wil dat natuurbeleid na 2013 een grotere rol gaat spelen;

overwegende, dat boeren de beste natuurbeheerders zijn die je je kunt bedenken;

overwegende, dat gemeenschappelijk landbouwbeleid boeren steunt bij het produceren van ons kostbare voedsel;

verzoekt de regering de wens van EU-landbouwcommissaris Ciolos om natuurbeleid na 2013 een grotere rol te laten spelen naast zich neer te leggen en zich in te zetten voor een economisch sterke landbouwsector die zich niet laat kapen door milieugoeroes door voortzetting van gemeenschappelijk landbouwbeleid met gelijkblijvend budget na 2013,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Mos

Koopmans

Naar boven