Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-06-2011 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32433-G".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Brief inzake reactie op de motie van het lid Meindertsma c.s. over normen voor cultuurhistorisch onderzoek
Dossiernummer 32433
Dossiertitel Wijziging van de Monumentenwet 1988 en de Wet algemene bepalingenomgevingsrecht in verband met de modernisering van de monumentenzorg
Identifier kst-32433-G
Ondernummer G
Onderwerp Cultuur en recreatie | Cultuur
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-06-03
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Wijziging van de Monumentenwet 1988 en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in verband met de modernisering van de monumentenzorg; Brief inzake reactie op de motie van het lid Meindertsma c.s. over normen voor cultuurhistorisch onderzoek
Uitgiftedatum 2011-05-27
Vergaderjaar 2010-2011