Kamerstukken in dossier 32433

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Monumentenwet 1988 en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in verband met de modernisering van de monumentenzorg ; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-07-2010 2009-2010 Kamerstuk 32433, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Monumentenwet 1988 en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in verband met de modernisering van de monumentenzorg ; Motie; Motie Klijnsma over verbouwen van monumenten tot woningen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-02-2011 2010-2011 Kamerstuk 32433, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Monumentenwet 1988 en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in verband met de modernisering van de monumentenzorg ; Motie; Motie Klijnsma over de verdelingssystematiek

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-02-2011 2010-2011 Kamerstuk 32433, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Monumentenwet 1988 en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in verband met de modernisering van de monumentenzorg ; Motie; Motie Van der Ham over een lokale meldingsplicht

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-02-2011 2010-2011 Kamerstuk 32433, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Monumentenwet 1988 en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in verband met de modernisering van de monumentenzorg ; Motie; Motie Jasper van Dijk over terugnemen van de AMvB

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-02-2011 2010-2011 Kamerstuk 32433, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Monumentenwet 1988 en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in verband met de modernisering van de monumentenzorg ; Motie; Motie Jasper van Dijk over een cultuurhistorische paragraaf

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-02-2011 2010-2011 Kamerstuk 32433, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Monumentenwet 1988 en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in verband met de modernisering van de monumentenzorg ; Amendement; Amendement van de leden Jasper van Dijk/Klijnsma over de mogelijkheid tot het ambshalve aanwijzen van woonschepenmonumenten als beschermd monument.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-04-2011 2010-2011 Kamerstuk 32433, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Monumentenwet 1988 en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in verband met de modernisering van de monumentenzorg ; Gewijzigde motie (nader); Gew motie Klijnsma en Jasper van Dijk over een meldingsplicht (t.v.v. 32433, nr. 9)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-02-2011 2010-2011 Kamerstuk 32433, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Monumentenwet 1988 en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in verband met de modernisering van de monumentenzorg ; Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 31 januari 2011, inzake het wetsvoorstel Modernisering monumentenzorg

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-02-2011 2010-2011 Kamerstuk 32433, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Monumentenwet 1988 en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in verband met de modernisering van de monumentenzorg ; Brief regering; Facultatieve meldplicht bij vergunningvrije activiteiten bij stads- en dorpsgezichten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-02-2011 2010-2011 Kamerstuk 32433, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal