Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-02-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32372-36".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2011-02-15
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie Koopmans en Snijder-Hazelhoff over driftreducerende spuittechnieken
Dossiernummer 32372
Dossiertitel Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
Identifier kst-32372-36
Indiener G.P.J. Koopmans
Indiener J.F. Snijder-Hazelhoff
Ondernummer 36
Onderwerp Landbouw | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-02-16
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen; Motie; Motie Koopmans en Snijder-Hazelhoff over driftreducerende spuittechnieken
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2010-2011