Kamerstukken in dossier 32372

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-05-2010 2009-2010 Kamerstuk 32372, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen; Amendement; Amendement Ouwehand over het creëeren van een specifiek Nederlandse toetsing in het kader van de toelating van bestrijdingsmiddelen, waarbij gekeken wordt naar de mogelijke negatieve effecten op de gezondheid van omwonenden.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-02-2011 2010-2011 Kamerstuk 32372, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen; Amendement; Amendement Ouwehand over het omzetten van de bevoegheid tot het stellen van regels naar de verplichting tot het stellen van regels.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-02-2011 2010-2011 Kamerstuk 32372, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen; Amendement; Amendement Ouwehand over het in stand blijven van de specifiek Nederlandse toetsing van toe te laten gewasbeschermingsmiddelen aan waterkwaliteitsnormen.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-02-2011 2010-2011 Kamerstuk 32372, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen; Amendement; Amendement Ouwehand over gebruik van gewasbeschermingsmiddelen of biociden in gebieden die door het brede publiek of door kwetsbare groepen worden gebruikt.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-02-2011 2010-2011 Kamerstuk 32372, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen; Amendement; Amendement van het lid Koopmans c.s. over het niet afwijken van de Europese beoordelingsmethode bij toetsing

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-06-2014 2010-2011 Kamerstuk 32372, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen; Amendement; Amendement Koopmans over het regelen van een lichte voorhangprocedure met betrekking tot algemene maatregelen van bestuur vastgesteld op basis van de artikelen 29, derde lid, 75 en 80.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-02-2011 2010-2011 Kamerstuk 32372, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen; Motie; Motie Ouwehand over het intrekken van de toelating van bepaalde middelen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-02-2011 2010-2011 Kamerstuk 32372, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen; Motie; Motie Ouwehand over het effect van chemische bestrijdingsmiddelen op omwonenden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-02-2011 2010-2011 Kamerstuk 32372, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen; Motie; Motie Ouwehand over opnieuw beoordelen van chemische bestrijdingsmiddelen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-02-2011 2010-2011 Kamerstuk 32372, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal