Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-05-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31936-333".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2016-05-19
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Belhaj over voorlichtingsmateriaal over drones
Dossiernummer 31936
Dossiertitel Luchtvaartbeleid
Identifier kst-31936-333
Indiener S. Belhaj
Ondernummer 333
Onderwerp Verkeer | Luchtvaart
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-05-23
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Luchtvaartbeleid; Motie; Motie van het lid Belhaj over voorlichtingsmateriaal over drones
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2015-2016