Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-02-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31844-11".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-97933
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2011-01-28
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Beslistermijnen WIA en WAJONG
Dossiernummer 31844
Dossiertitel Wijziging van enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen
Identifier kst-31844-11
Indiener H.G.J. Kamp
Ondernummer 11
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Bestuursrecht
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-02-02
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen; Brief regering; Beslistermijnen WIA en WAJONG
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2010-2011