Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-04-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31765-135".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Krol over het plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen
Dossiernummer 31765
Dossiertitel Kwaliteit van zorg
Identifier kst-31765-135
Indiener H.C.M. Krol
Ondernummer 135
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-04-03
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Kwaliteit van zorg ; Motie; Motie van het lid Krol over het plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen
Uitgiftedatum 2015-04-02
Vergaderjaar 2014-2015