Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-05-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31755-9".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ontvangst 2009-05-04
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31755
Dossiertitel Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-31755-9
Ondernummer 9
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
PS key KST130555
Publicatiedatum 2009-05-07
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage); Tweede Nota van Wijziging
Vergaderjaar 2008-2009