Kamerstukken in dossier 31755

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (6 kB)

  Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage); Brief inzake Toezegging bij wetsvoorstel modernisering mer-regelgeving in 2009 aan Eerste Kamerlid R. de Boer over borging van cultuurhistorische waarden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-04-2016 2015-2016 Kamerstuk 31755, nr. T Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (890 kB)

  Eindrapportage 'Participatie in de uitgebrteide M.E.R. -procedure

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  03-07-2013 2012-2013 31755, nr. 45 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (454 kB)

  Evaluatie verschuiving activiteiten van directe m.e.r.-plicht (C-lijst) naar m.e.r.-beoordelingsplicht (D-lijst)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  03-07-2013 2012-2013 31755, nr. 45 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (675 kB)

  Rapport Berenschot 'Onderzoek naar de doorwerking van adviezen Commissie voor de m.e.r. en het MER in besluitvorming'

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  03-07-2013 2012-2013 31755, nr. 45 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (12 kB)

  Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage) ; Brief regering; Reactie over de milieueffectrapportage n.a.v. drie toezeggingen en uitvoering van de motie Wiegman- Van Meppelen Scheppink om het gebruik van een handreiking te evalueren

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-07-2013 2012-2013 Kamerstuk 31755, nr. 45 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (675 kB)

  Doorwerking m.e.r. van Berenschot bij 31755 ek-S

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  27-06-2013 2012-2013 31755, nr. S Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (454 kB)

  Evaluatie verschuiving activiteiten van directe m.e.r.-plicht bij 31755 ek-S

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  27-06-2013 2012-2013 31755, nr. S Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (890 kB)

  Eindrapportage Participatie in de uitgebreide m.e.r.-procedure bij 31755 ek-S

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  27-06-2013 2012-2013 31755, nr. S Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (12 kB)

  Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage); Brief inzake reactie over milieueffectrapportage naar aanleiding van drie toezeggingen en een motie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-06-2013 2012-2013 Kamerstuk 31755, nr. S Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (7 kB)

  Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage) ; Brief regering; Reactie op verzoek van het lid Ouwehand om een kabinetsreactie op het Jaarverslag van de Commissie voor de milieueffectrapportage over 2011, in het bijzonder de toetsingsadviezen over de intensieve veehouderij

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-05-2012 2011-2012 Kamerstuk 31755, nr. 44 Tweede Kamer der Staten-Generaal